Pełnomocnictwo - Upoważnienie

PEŁNOMOCNICTWO - UPOWAŻNIENIE

Pożyczony pojazd

Polski Związek Motorowy wystawia PEŁNOMOCNICTWA-UPOWAŻNIENIA dla osób które wyjeżdżają pożyczonym pojazdem lub którego właścicielem jest bank lub leasing.

Dokument ten jest uznawany i honorowany przez większość służb granicznych i policji na terenie Europy. W krajach takich jak: Bośnia i Hercegowina, Czechy, Finlandia, Słowenia jest wręcz wymagany. Na Węgrzech obowiązuje wzór wersji węgierskiej.

CENNIK :

 • 2 tygodnie                40,00 PLN
 • 1 miesiąc                 66,00 PLN
 • 3 miesiące                88,00 PLN
 • 6 miesięcy                130,00 PLN
 • 1 rok                     260,00 PLN

W celu uzyskania PEŁNOMOCNICTWA należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez właściciela druk pełnomocnictwa
 • ksero dowodu osobistego właściciela
 • ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu

W przypadku samochodów zarejestrowanych na firmę dodatkowo potrzebne są:

 • upoważnienie z firmy z pieczątką firmową i podpisem właściciela firmy wpisanym w KRS
 • upoważnionym do reprezentowania firmy zgodnie z zapisami w KRS
 • KRS aktualny z ostatnich 3 miesięcy

Pobierz wniosek pełnomocnictwa.

 

ALBANIA

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

AUSTRIA

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

BELGIA

pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

BIAŁORUŚ

pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz. białoruski lub rosyjski i poświadczona notarialnie

BOŚNIA I HERCEGOWINA

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

BUŁGARIA

pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz. bułgarski i poświadczona notarialnie

CHORWACJA

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

CZARNOGÓRA

pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

CZECHY

Pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

DANIA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

ESTONIA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

FINLANDIA

Pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

FRANCJA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

GRECJA

Pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

HISZPANIA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

HOLANDIA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

LITWA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

LUKSEMBURG

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

ŁOTWA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

MACEDONIA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

MOŁDOWA

Pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na język mołdawski(rumuński)lub rosyjski

NIEMCY

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

NORWEGIA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

PORTUGALIA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu

ROSJA

Pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz. rosyjski i poświadczona notarialnie

RUMUNIA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

SERBIA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

SŁOWACJA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

SŁOWENIA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

SZWAJCARIA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

SZWECJA

Pisemna zgoda poświadczona przez właściciela

TURCJA

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM

WĘGRY

Pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM w wersji Węgierskiej

UKRAINA

Pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na język ukraiński poświadczona przez notariusza

WIELKA BRYTANIA

Pisemna zgoda   właściciela poświadczona przez PZM

WŁOCHY

Pisemna zgoda właściciela poświadczona przez PZM