Międzynarodowy Karnet Kempingowy CCI

 Karnet CCI uprawnia jej posiadacza wraz z max.11 osobami podróżującymi wspólnie jednym samochodem osobowym do otrzymania zniżek oraz wszelkich świadczeń na kempingu stowarzyszonym w FICC zgodnie z jego wewnętrznym regulaminem i cennikiem.

Karnet CCI pełni rolę dokumentu tożsamości, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz daje możliwość skorzystania z ofert specjalnych i zniżek od cen zakwaterowania w wysokości od 5% do 20%.. Informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej http://www.campingcardinternational.com/campsite-search/

Karnet CCI jest ważny od momentu wykupienia do końca roku kalendarzowego.

KARNET CCI NA ROK 2013 KOSZTUJE 45 ZŁOTYCH.

Wniosek do pobrania

kampingkamping1