• Ubezpieczenia komunikacyjne
  Ubezpieczenia komunikacyjne Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej szerokiej oferty. Z nami wybiorą Państwo optymalne ubezpieczenie dostosowane do Państwa potrzeb
 • Przegląd techniczny
  Przegląd techniczny Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty
 • Bezpiecznej drogi
  Bezpiecznej drogi Życzy cały zespół PZMOT
 • Ubezpieczenie AC
  Ubezpieczenie AC Ubezpiecz swój samochód przed zdarzeniami nieprzewidzianymi

Kurs dla kandydatów na dignostów

Planowany termin kursu od 14 maja do 3 lipca, kurs dla osób ubiegajacych się o uprawnienia diagnosty.

 

Polski Związek Motorwy w Łodzi serdecznie zaprasza na kursy dla kandydatów na diagnostów oraz diagnostów rozszerzających swoje uprawnienia. Nasza oferta obejmuje:

 • szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska (54 h)
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (9 h)
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych (16 h)
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (14 h)
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu (23 h):

-  związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

-  skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga

-  specjalistycznego badania,
w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Eleonora Dobrowolska pod numerem tel. 42 613-89-11